Kuriama ilgalaikė Lietuvos golfo sporto plėtros strategija

Lietuvos Golfo Federacijos (toliau – LGF) iniciatyva, per 2018 m. spalio 22 d. vykusį LGF valdybos posėdį buvo nutarta įsteigti darbo grupę, kuri bus atsakinga už ilgalaikės golfo sporto plėtros strategijos kūrimą. Pirmas darbo grupės susirinkimas įvyko 2019 m. vasario 20 d. Įžanginį žodį tarė LGF prezidentas Česlav Okinčic. Diskusijoje dalyvavo Gediminas Mamkus, Mindaugas Glinskis, Birutė Šaltytė-Belousovienė, Gediminas Mackelis, Nerijus Šėža, Mindaugas Markevičius ir Nerijus Tamošiūnas. Diskusijos moderatorius buvo  Vygantas Keras.

Kai visame pasaulyje golfo augimas yra smarkiai sulėtėjęs, Lietuvoje 2018 m. augimo prasme buvo rekordiniai. Tačiau, net ir tokiu atveju skaičiai yra kuklūs:

  • 800 aktyvių žaidėjų;
  • 1 300 registruotų žaidėjų;
  • 30 000 sužaistų raundų.

Norėdami žengti didelį žingsnį į priekį, privalome susėsti ir visi kartu nuspręsti ko ir kaip mes, kaip federacija, siekiame. Tik turėdami bendrus tikslus ir tikėdami jais mes galėsime pasiekti didžių dalykų. Tikiu, kad kiekvienas darbo grupės narys įdės dalelę savęs ir dirbdami išvien mes įgyvendinsime išsikeltus tikslus.“ sakė LGF prezidentas Česlav Okinčic.

Darbo grupė turi prieš save sunkią užduotį. Nors golfas Lietuvoje sparčiai auga, atsiranda naujos organizacijos, intensyvėja golfo sklaida, o mūsų sportininkai žengia į tarptautinę erdvę. Tačiau tikrai yra kur tobulėti.

Pirmo susitikimo metu buvo įvertina aplinka. Teigiami ir neigiami aspektai kurie gali tūrėti įtakos golfo  kaip sporto plėtrai Lietuvoje. Buvo įvardinti pirmieji (preliminarūs) LGF tikslai iki 2024 m.:

  • 3 000 aktyvių žaidėjų;
  • 5 000 registruotų žaidėjų;
  • 110 000 sužaistų raundų.
  • Daugiau trenerių ir teisėjų, su atitinkamomis licencijomis;
  • Lietuvos golfo rinktinės visose kategorijose;
  • Sklandesnis projektų valdymas ir tęstinumas.

Atitinkamai buvo įvardinti individualūs projektai, kurie leistų įgyvendinti aukščiau išvardintus tikslus. Diskusijos metu vieni norėjo nuoseklaus augimo, kiti rinkosi proveržio strategiją. Eigoje buvo priimtas kompromisas – nuoseklus proveržis. Privalome paruošti namų darbus, įvertinti savo pajėgumus ir įvardinti esminius projektus kurie leis įgyvendinti mūsų norimus tikslus.

Tikimės, kad šis mažas žingsnis bus teisinga pradžia ilgalaikės ir nuoseklios golfo sporto plėtros strategijos kūrimo procese.