Išrinktas naujas LGF prezidentas

Lietuvos golfo federacijos (LGF) narių nutarimu 2015 m. gruodžio mėn. 7d. išrinktas naujas LGF Prezidentas. Į LGF Prezidento pareigas paskirtas Rymantas Juozaitis. Jis pakeis iki tol vadovavusį Rolandą Dovidaitį. Generalinio sekretoriaus pareigas paskirtas eiti Mindaugas Markevičius.